Kretinga, Grafų Tiškevičių str. 2 - 2023 05 30  open touchless car wash self-servise.