"GMQ Europe" vertė klientams - tai šioje įmonėje gaminami ypač kokybiški ir novatoriški chemijos produktai. Esminis įmonės tikslas atvaizduotas jos pavadinime. "GMQ" suprantamas kaip "General Motion to Quality" (liet. "Esminis Tikslas Kokybė"). Nuo pat įmonės sumanymo ir įkūrimo pamatiniais uždaviniais išsikelta pasiekti aukščiausią produktų kokybę, įgyvendinant nuoseklios gamybos etapus.  

Atidi gamybos proceso kontrolė, produktų kokybės nuolatinis vertinimas, pozityvus požiūris į inovacijas ir technologinius iššūkius leido pasiekti tai, kad šiandien GMQ Europe yra pilnavertis ir patikimas gamintojas. Ploviklių sudėtyje nenaudojami fosfatai, kiti žmogui ir gamtai kenksmingi cheminiai junginiai. Produktai atitinka visus aplinkosaugos reikalavimus, ES direktyvas, REACH ir CLP reglamentus.

Nuosava produkcijos gamybos platforma sudaro sąlygas kurti pačius geriausius automobilių plovimo proceso produktus, išbandyti ir adaptuoti pasiteisinusias naujoves. Gamybos mastas, gaminių įvairovė, apimtys ir gamybos terminai yra derinami ir pritaikomi pagal konkretaus kliento poreikius.

Bendradarbiaujama su chemijos tyrimų laboratorijų kolegomis iš Vokietijos, Italijos, Rusijos. Sukurti gaminiai yra konkurencingi ne tik vidaus, bet ir užsienio rinkose. Pranašumas pasiekiamas ne tik išlaikoma stabilia produktų kokybe, bet ir produktų kainos prasme.  

Kitose šalyse galime įkurti "mini gamybos" įmones, kuriose, pateikiant bazinius komponentus, pačiam klientui galima gamintis platesnę produktų gamą. Dėl šios priežasties tolimose rinkose gaminiai išlieka ypač konkurencingi savo kaina, toks gamybos modelis padeda sutaupyti produktų logistikos ir transportavimo kaštus. Pristatomi konkrečiai rinkai adaptuoti produktai, pvz., pagal klimatines sąlygas, vandens kokybę, plovyklų naudojamą įrangą ir kt.